ZELENI KLJUČ

V podjetju GSH d.o.o. Hotel Prebold smo v letu 2021 pridobili okoljski znak


»GREEN KEY/ ZELENI KLJUČ«,

ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji, in pomeni zavezanost podjetij, da spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. S pridobitvijo znaka smo dobili priznanje za
odličnost
na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja.

https://www.zelenikljuc.si