Energetska sanacija objekta

Konec maja bomo začeli z menjavo oken na objektu. V sklopu operacije se zamenjajo vsa obsoječa okna z energesko učinkovitejšimi.

Menjavi oken sledi sanacija fasade.